REASON FOR CHOOSE
WE

CONTACT

Leave us a message

TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY KHÁNH VÂN
Headquarters: Number 25, Logistics, Bai Chay, Ha Long City – Quang Ninh

WhatsApp: +84838 886 816

Email: phamhungcruises@gmail.com

____________________________

Bank: QUÂN ĐỘI | MBBANK
Account number: 83686.8888.8888
Account name: PHẠM VĂN NÊN